O Fundacji
Fundacja "Edukacyjna szansa dla wszystkich"

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


Fundacja została założona 3 września 2008 roku i jej głównym celem jest działalność wspierająca rozwój i kształcenie człowieka w różnych okresach jego życia ze szczególnym uwzględnieniem ludzi znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych. Fundacja swoimi działaniami obejmuje młodzież posiadającą specjalne potrzeby edukacyjne uwarunkowane deficytami zdrowotnymi. Misją Fundacji jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości i z rodzin ubogich.

Fundacja "Edukacyjna szansa dla wszystkich" wspiera edukację młodzieży i dorosłych kształcących się w NZSG, UTG i PSZ w Toruniu
przy ul. Żółkiewskiego 46 B. Są to szkoły o profilu gastronomiczno-turystycznym a więc w zawodzie dającym szansę na aktywność zawodową. Fundacja prowadzi działalność w pełni charytatywną.

Zapraszamy do współpracy w charakterze wolontariatu - osoby, które mogą wesprzeć działalność Fundacji w realizacji jej zadań statutowych.

Firmy, instytucje i osoby prywatne mogące udzielić wsparcia finansowego lub rzeczowego na działalność Fundacji w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z ubogich środowisk prosimy o kontakt telefoniczny z Prezesem Fundacji - 056 654 25 36

Wszystkie przekazane formy pomocy finansowej i rzeczowej zostaną przeznaczone na działalność Statutową Fundacji.

Za każdy przejaw życzliwości dziękujemy z całego serca.

Prezes Fundacji Hanna Weber


Zarząd i Kontakt
Cele Fundacji
Formy działalności
Aktualności
Sprawozdania